شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
599 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Anita Rée: Retrospective
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783791357119
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Drawing the Human Head: Anatomy, Expressions, Emotions and Feelings
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9788416851027
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Gillian Ayres
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781908970305
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Bellevue: Robert Zünd (1827-1909) - Tobias Madِrin (*1965)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783858815552
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Drawn in Colour: Degas from the Burrell Collection
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781857096255
قيمت اوليه: 20 USD
قيمت فروش: 16 USD
Giovanni Segantini
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783858817839
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Cézanne: Metamorphoses
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783791356679
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Frederic Church: A Painter's Pilgrimage
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780300218435
قيمت اوليه: 45 USD
قيمت فروش: 36 USD
Hieronymous Bosch: Triptychs
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9782812317422
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Charles I: King and Collector
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781910350676
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
French Moderns: Monet to Matisse 1850-1950
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785510724
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
How to Draw: People
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782214731
قيمت اوليه: 13 GBP
قيمت فروش: 10 GBP