شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
77 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Music and Empathy (SEMPRE Studies in The Psychology of Music)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472445803
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
The Teaching of Instrumental Music
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138667204
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
Theory and Practice in the Music of the Islamic World: Essays in Honour of Owen Wright (SOAS Musicology Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138218314
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP
Scholarly Research for Musicians
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138208896
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
The Singer-Songwriter Handbook
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781628920291
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Art of Sound: A Visual History for Audiophiles
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780500519288
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 31 GBP
Sociology for Music Teachers: Practical Applications
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138224513
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
Undergraduate Research in Music: A Guide for Students (Routledge Undergraduate Research Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415787833
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Performing Operas for Mozart: Impresarios, Singers and Troupes
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781316632420
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
The Confident Choir: A Handbook for Leaders of Group Singing
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781538102794
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Musicology of Record Production
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107428348
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
The Cambridge History of World Music (The Cambridge History of Music)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781108406475
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP