شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
236 رکورد یافت شد
حالت نمایش
New Poster Design
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9788416851317
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Subtext: Typedesign
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783721209785
قيمت اوليه: 40 EUR
قيمت فروش: 32 EUR
On Color: David Kastan with Stephen Farthing
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780300171877
قيمت اوليه: 28 USD
قيمت فروش: 22 USD
Red Dot Design Yearbook 2017/2018: Living, Doing, Working & Enjoying
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783899391930
قيمت اوليه: 36 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Motion Graphics - 100 Design Projects You Can't Miss
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9788416851294
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Border Cultures
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781910433447
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
The New York Times Explorer: Beaches, Islands, & Coasts
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783836570732
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Color Design Workbook: New, Revised Edition: A Real World Guide to Using Color in Graphic Design
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781631592928
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Designing Business and Management
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857856241
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The New York Times Explorer: Mountains, Deserts, & Plains
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783836568395
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Becoming a Successful Illustrator (Creative Careers)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474284240
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Making Childhood Colorful: Designing Books for Children
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781864706604
قيمت اوليه: 28 GBP
قيمت فروش: 22 GBP