شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
69 رکورد یافت شد
حالت نمایش
CILIP: THE CHARTERED INSTITUTE OF LIBRARY AND INFORMATION PROFESSIONALS YEARBOOK 2008-2009
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781856046435
قيمت اوليه: 2,773,469 IRR
قيمت فروش: 832,000 IRR
GAMING IN LIBRARIES (TECH SET)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781856047296
قيمت اوليه: 1,747,500 IRR
قيمت فروش: 524,000 IRR
Outsourcing Technology: A Practical Guide for Librarians (The Practical Guides for Librarians series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780810892477
قيمت اوليه: 2,496,000 IRR
قيمت فروش: 2,246,400 IRR
HISTORY AND CULTURAL HERITAGE OF CHINESE CALLIGRAPHY, PRINTING, AND LIBRARY WORK
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783598220463
قيمت اوليه: 4,497,750 IRR
قيمت فروش: 1,350,000 IRR
MICROBLOGGING AND LIFESTREAMING IN LIBRARIES (TECH SET)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781856047234
قيمت اوليه: 1,747,500 IRR
قيمت فروش: 524,000 IRR
The Preservation Management Handbook: A 21st-Century Guide for Libraries, Archives, and Museums
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780759123151
قيمت اوليه: 3,640,000 IRR
قيمت فروش: 3,276,000 IRR
INTRODUCTION TO STAFF DEVELOPMEN IN ACADEMIC LIBRARIES, AN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780789038456
قيمت اوليه: 1,608,163 IRR
قيمت فروش: 483,000 IRR
BIBLIOTHEKS- UND INFORMATIONSMANAGEMENT IN DER JURISTISCHEN PRAXIS (PRAXISWISSEN) (GERMAN EDITION)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110301298
قيمت اوليه: 2,700,000 IRR
قيمت فروش: 1,620,000 IRR
Maxwell's Handbook for RDA. Robert L. Maxwell
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781856048323
قيمت اوليه: 3,380,000 IRR
قيمت فروش: 3,042,000 IRR
CULTURAL JOURNEYS: MULTICULTURAL LITERATURE FOR ELEMENT
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442206878
قيمت اوليه: 847,500 IRR
قيمت فروش: 255,000 IRR
Library Management for the Digital Age: A New Paradigm
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442230156
قيمت اوليه: 2,340,000 IRR
قيمت فروش: 2,106,000 IRR
Fundamentals of Collection Development
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781856049375
قيمت اوليه: 2,750,000 IRR
قيمت فروش: 2,475,000 IRR