شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
20 رکورد یافت شد
حالت نمایش
WOMEN ON THE LINE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415476423
قيمت اوليه: 1,007,500 IRR
قيمت فروش: 302,000 IRR
WHEN THE OPPOSITE SEX ISN'T: SEXUAL ORIENTATION IN MALE-TO-FEMALE TRANSGENDER PEOPLE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780789034472
قيمت اوليه: 1,834,772 IRR
قيمت فروش: 551,000 IRR
Tribeswomen of Iran: Weaving Memories among Qashqa'i Nomads (International Library of Iranian Studies)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781780765389
قيمت اوليه: 990,000 IRR
قيمت فروش: 891,000 IRR
MALE DOMINATION, FEMALE REVOLT
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004167797
قيمت اوليه: 2,760,000 IRR
قيمت فروش: 828,000 IRR
SCREENING GENDER ON CHILDREN'S TELEVISION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415482066
قيمت اوليه: 999,500 IRR
قيمت فروش: 300,000 IRR
Female Business Owners in Public Relations: Constructing Identity at Home and at Work
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781498522410
قيمت اوليه: 2,650,000 IRR
قيمت فروش: 2,385,000 IRR
LITTLE DATA BOOK ON GENDER 2009,THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780821378724
قيمت اوليه: 600,000 IRR
قيمت فروش: 180,000 IRR
Gender Inequality in the Public Sector in Pakistan: Representation and Distribution of Resources
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781137426468
قيمت اوليه: 3,437,500 IRR
قيمت فروش: 3,093,750 IRR
Women in the Academy: Learning From Our Diverse Career Pathways (Communicating Gender)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781498520348
قيمت اوليه: 2,650,000 IRR
قيمت فروش: 2,385,000 IRR
UNDERSTANDING NON-MONOGAMIES (ROUTLEDGE RESEARCH IN GENDER AND SOCIETY)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415800556
قيمت اوليه: 3,750,000 IRR
قيمت فروش: 1,125,000 IRR
The Veil in Kuwait: Gender, Fashion, Identity
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781137487414
قيمت اوليه: 2,475,000 IRR
قيمت فروش: 2,227,500 IRR
Women of the World: The Rise of the Female Diplomat
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781408837801
قيمت اوليه: 520,000 IRR
قيمت فروش: 468,000 IRR
12