شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
79 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Sacred Fury: Understanding Religious Violence
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442276840
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Caring for Joy: Narrative, Theology and Practice (Theology in Practice)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004324992
قيمت اوليه: 55 EUR
قيمت فروش: 46 EUR
The Practice of the Presence of God: Theology as a Way of Life
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472478320
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
Mystical Theology and Continental Philosophy: Interchange in the Wake of God (Contemporary Theological Explorations in Christian Mysticism)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472478610
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
Essays on Religious and Political Experience (Conflict, Ethics, and Spirituality)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789042932456
قيمت اوليه: 54 EUR
قيمت فروش: 48 EUR
Religion and Society: On the Present-Day Religious Situation (Intercultural Theology and Study of Religions)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789042039292
قيمت اوليه: 57 EUR
قيمت فروش: 48 EUR
Prayer and Politics
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138289215
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Eternal God, Eternal Life: Theological Investigations into the Concept of Immortality
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780567666833
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Historical Dictionary of Shamanism (Historical Dictionaries of Religions, Philosophies, and Movements Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442257979
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
Eastspirit: Transnational Spirituality and Religious Circulation in East and West, (International Studies in Religion and Society)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004350649
قيمت اوليه: 126 EUR
قيمت فروش: 107 EUR
Not Sparing the Child: Human Sacrifice in the Ancient World and Beyond
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780567669582
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Illuminating Faith: An Invitation to Theology (Illuminating Modernity)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780567656056
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP