شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
25 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Stuff of Family Life: How Our Homes Reflect Our Lives
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442254794
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
The Marriage and Family Therapy Career Guide: Doing Well While Doing Good
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138853065
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
The Baby and the Couple: Understanding and treating young families
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415844963
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Contemporary Families at the Nexus of Research and Practice
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138950733
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Helping Children and Families Cope with Parental Illness: A Clinician's Guide
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138823990
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
The Couples Therapy Companion: A Cognitive Behavior Workbook
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138828445
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Foundations for Couples' Therapy: Research for the Real World
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138909632
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Family Therapy and the Autism Spectrum: Autism Conversations in Narrative Practice
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138832589
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
The Critical Role of Parenting in Human Development
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138025134
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Play in Family Therapy, Second Edition
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781462526451
قيمت اوليه: 25 USD
قيمت فروش: 21 USD
WORKING WITH ALIENATED CHILDREN AND FAMILIES:A CLINICAL GUIDEBOOK
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415518031
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Strengthening Family Coping Resources: Intervention for Families Impacted by Trauma
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415729536
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
123