شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
272 رکورد یافت شد
حالت نمایش
The Emperor of Ice-Cream
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857422231
قيمت اوليه: 1,100,000 IRR
قيمت فروش: 990,000 IRR
A Room of One's Own & The Voyage Out (Wordsworth Classics)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781840226799
قيمت اوليه: 133,750 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
Around the World in Eighty Days: 5 Weeks in a Balloon (Wordsworth Classics) (Wadsworth Collection)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781853260902
قيمت اوليه: 133,750 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
Tom Sawyer & Huckleberry Finn (Wordsworth Classics) (Wordsworth Collection)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781853260117
قيمت اوليه: 133,750 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
Sense and Sensibility (Wordsworth Classics) (Wadsworth Collection)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781853260162
قيمت اوليه: 133,750 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
Hard Times (Wordsworth Classics)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781853262326
قيمت اوليه: 133,750 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
Anna Karenina (Wordsworth Classics) (Wadsworth Collection)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781853262715
قيمت اوليه: 133,750 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
Robinson Crusoe (Wordsworth Classics) (Wadsworth Collection)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781853260452
قيمت اوليه: 133,750 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
Shadows of Sherlock Holmes (Wordsworth Classics)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781853267444
قيمت اوليه: 133,750 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
Jane Eyre (Wordsworth Classics) (Wadsworth Collection)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781853260209
قيمت اوليه: 133,750 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
Alice's Adventures in Wonderland & Through the Looking-Glass (Wordsworth Classics)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781853260025
قيمت اوليه: 133,750 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR
Gulliver's Travels (Wordsworth Classics) (Wadsworth Collection)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781853260278
قيمت اوليه: 133,750 IRR
قيمت فروش: 120,000 IRR