شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
13 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Judicial Interpretation of Tax Treaties: The Use of the OECD Commentary (Elgar Tax Law and Practice series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785365874
قيمت اوليه: 195 GBP
قيمت فروش: 156 GBP
TAX PLANNING FOR FAMILY AND OWNER-MANAGED COMPANIES 2013/14
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780431666
قيمت اوليه: 135 GBP
قيمت فروش: 81 GBP
THE BLOOMSBURY PROFESSIONAL TAX GUIDE 2013/14
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780431529
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
CORPORATION TAX 2013/14 (CORE TAX ANNUALS)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780431567
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
INCOME TAX 2013/14 (CORE TAX ANNUALS)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780431574
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
PARTNERSHIP TAXATION 2013/14
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780431741
قيمت اوليه: 98 GBP
قيمت فروش: 58 GBP
Taxation and Development: The Weakest Link? Essays in Honor of Roy Bahl (Studies in Fiscal Federalism and State-Local Finance series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783474325
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 84 GBP
INHERITANCE TAX 2013/14 (CORE TAX ANNUALS)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780431581
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
Capital Gains Taxation: A Comparative Analysis of Key Issues
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784716011
قيمت اوليه: 115 GBP
قيمت فروش: 92 GBP
TAX ASPECTS OF THE PURCHASE AND SALE OF A PRIVATE COMPANY'S SHARES: A SUMMARY OF TAX AND RELATED COMMERCIAL CONSIDERATIONS FOR BUYERS AND SELLER
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780431673
قيمت اوليه: 105 GBP
قيمت فروش: 63 GBP
PROPERTY TAXES 2013/14
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781780431765
قيمت اوليه: 130 GBP
قيمت فروش: 78 GBP
Tax By Design: The Mirrlees Review
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198816386
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
12