شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
11 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Native Advertising: The Essential Guide
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749481162
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
GETTING WOMEN ON TO CORPORATE BOARDS: A SNOWBALL STARTING IN NORWAY
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782547921
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 48 GBP
Advertising Media Workbook and Sourcebook
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780765640949
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
The Routledge Companion to Advertising and Promotional Culture
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138779846
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 35 GBP
Advertising and Public Relations Research
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780765636065
قيمت اوليه: 42 GBP
قيمت فروش: 33 GBP
Advertising: Critical Approaches
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415535236
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
ADLAND: A GLOBAL HISTORY OF ADVERTISING 2EDITION
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749464318
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 15 GBP
Ad Law: The Essential Guide to Advertising Law and Regulation
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749472894
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 32 GBP
Digital Advertising: Theory and Research (Advances in Consumer Psychology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138654457
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
THE ADVERTISING AND CONSUMER CULTURE READER
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415963305
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Advertising Media Planning: A Brand Management Approach
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780765640901
قيمت اوليه: 42 GBP
قيمت فروش: 33 GBP
1