شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
16 رکورد یافت شد
حالت نمایش
DEBATING SOCIAL RIGHTS (DEBATING LAW)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849460231
قيمت اوليه: 787,500 IRR
قيمت فروش: 236,000 IRR
FRAMING THE NET
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781782540793
قيمت اوليه: 4,495,556 IRR
قيمت فروش: 2,697,000 IRR
Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Latvia
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004311428
قيمت اوليه: 2,925,000 IRR
قيمت فروش: 2,632,500 IRR
IMMIGRATION DETENTION AND HUMAN RIGHTS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004173705
قيمت اوليه: 5,985,000 IRR
قيمت فروش: 1,796,000 IRR
Human Rights and the Refugee Definition: Comparative Legal Practice and Theory (International Refugee Law)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004288584
قيمت اوليه: 7,200,000 IRR
قيمت فروش: 6,480,000 IRR
Human Rights and Corporate Wrongs: Closing the Governance Gap (Corporations, Globalisation and the Law Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857934758
قيمت اوليه: 4,160,000 IRR
قيمت فروش: 3,744,000 IRR
DELIVERY OF HUMAN RIGHTS, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415579926
قيمت اوليه: 4,000,000 IRR
قيمت فروش: 1,200,000 IRR
The Ethics of Interdependence: Global Human Rights and Duties (New Millennium Books in International Studies)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442266704
قيمت اوليه: 1,000,000 IRR
قيمت فروش: 900,000 IRR
Blood and Progress: Violence in Pursuit of Emancipation
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474410601
قيمت اوليه: 1,000,000 IRR
قيمت فروش: 900,000 IRR
Constitutional Violence: Legitimacy, Democracy and Human Rights
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780748675388
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
Human Rights: A Primer
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138195035
قيمت اوليه: 1,100,000 IRR
قيمت فروش: 990,000 IRR
Regulating Corporate Human Rights Violations: Humanizing Business (Routledge Research in Human Rights Law)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415715270
قيمت اوليه: 1,925,000 IRR
قيمت فروش: 1,732,500 IRR
12