شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
65 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Emergent Strategy and Grand Strategy: How American Presidents Succeed in Foreign Policy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781421423777
قيمت اوليه: 55 USD
قيمت فروش: 49 USD
American Foreign Relations: A New Diplomatic History
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415841061
قيمت اوليه: 31 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Ballots, Bullets, and Bargains: American Foreign Policy and Presidential Elections
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231169929
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 31 USD
Party Politics in America
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138683686
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
The US-Iran Relationship: The Impact of Political Identity on Foreign Policy (Library of International Relations)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784532543
قيمت اوليه: 69 GBP
قيمت فروش: 55 GBP
Central and South-Eastern Europe 2017
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781857438444
قيمت اوليه: 690 GBP
قيمت فروش: 552 GBP
What American Government Does
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781421422596
قيمت اوليه: 33 USD
قيمت فروش: 29 USD
Oil, Illiberalism, and War: An Analysis of Energy and US Foreign Policy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780262029063
قيمت اوليه: 28 USD
قيمت فروش: 25 USD
American Foreign Policy: Alliance Politics in a Century of War, 1914-2014
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781623560737
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
After Obama: Renewing American Leadership, Restoring Global Order
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316507261
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
The Battle for Hearts and Minds in the High North: The USIA and American Cold War Propaganda in Sweden, 1952-1969 (New Perspectives on the Cold War)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004330580
قيمت اوليه: 148 EUR
قيمت فروش: 125 EUR
Angelic Troublemakers: Religion and Anarchism in America (Contemporary Anarchist Studies)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781623566012
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 20 GBP