شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
16 رکورد یافت شد
حالت نمایش
METAPHYSICAL PROBLEMS, POLITICAL SOLUTIONS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780739148150
قيمت اوليه: 1,897,500 IRR
قيمت فروش: 569,000 IRR
Physics and Speculative Philosophy: Potentiality in Modern Science (Process Thought)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110449754
قيمت اوليه: 3,600,000 IRR
قيمت فروش: 3,240,000 IRR
The Metaphysics of Relations (Mind Association Occasional Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780198735878
قيمت اوليه: 2,250,000 IRR
قيمت فروش: 2,025,000 IRR
Metaphysics and God: Essays in Honor of Eleonore Stump
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138884328
قيمت اوليه: 1,820,000 IRR
قيمت فروش: 1,638,000 IRR
Das Neue Bedürfnis Nach Metaphysik / The New Desire for Metaphysics (German Edition)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110441291
قيمت اوليه: 4,500,000 IRR
قيمت فروش: 4,050,000 IRR
Everything in Everything: Anaxagoras's Metaphysics
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780190611972
قيمت اوليه: 2,448,000 IRR
قيمت فروش: 2,203,200 IRR
Comparative Metaphysics: Ontology After Anthropology (Reinventing Critical Theory)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783488582
قيمت اوليه: 1,500,000 IRR
قيمت فروش: 1,350,000 IRR
Hegel and Metaphysics: On Logic and Ontology in the System (Hegel-Jahrbuch / Sonderband)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110427233
قيمت اوليه: 4,500,000 IRR
قيمت فروش: 4,050,000 IRR
Metaphysics and the Philosophy of Science: New Essays
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780199363209
قيمت اوليه: 2,448,000 IRR
قيمت فروش: 2,203,200 IRR
Toward a Metaphysics of Culture (Routledge Studies in American Philosophy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138648296
قيمت اوليه: 4,250,000 IRR
قيمت فروش: 3,825,000 IRR
Debates in the Metaphysics of Time
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781780934907
قيمت اوليه: 1,508,000 IRR
قيمت فروش: 1,357,200 IRR
Metaphysics and Scientific Realism: Essays in Honour of David Malet Armstrong (Eide)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9783110454611
قيمت اوليه: 3,600,000 IRR
قيمت فروش: 3,240,000 IRR
12