شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
25 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Idealism: New Essays in Metaphysics
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198746973
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 38 GBP
What is this thing called Metaphysics?
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138832251
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Causal Reasoning in Physics
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316649657
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Everything in Everything: Anaxagoras's Metaphysics
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780190611972
قيمت اوليه: 48 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Wissenschaft, Philosophie und Religion
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783879974801
قيمت اوليه: 28 EUR
قيمت فروش: 25 EUR
The Metaphysics of Relations (Mind Association Occasional Series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198735878
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 38 GBP
From Arithmetic to Metaphysics: A Path Through Philosophical Logic (Philosophische Analyse / Philosophical Analysis)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110528824
قيمت اوليه: 110 EUR
قيمت فروش: 93 EUR
The Metaphysics of Logic
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108433242
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Das Neue Bedürfnis Nach Metaphysik / The New Desire for Metaphysics (German Edition)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110441291
قيمت اوليه: 100 EUR
قيمت فروش: 85 EUR
Whitehead's Metaphysics of Power: Reconstructing early Modern Philosophy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474404143
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 59 GBP
Contemporary Encounters with Ancient Metaphysics
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474412094
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Metaphysics and Scientific Realism: Essays in Honour of David Malet Armstrong (Eide)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783110454611
قيمت اوليه: 80 EUR
قيمت فروش: 68 EUR
123