شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
24 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Expanded Painting: Ontological Aesthetics and the Essence of Colour
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350004177
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Beauty and the End of Art: Wittgenstein, Plurality and Perception
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474255752
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
MINDFUL AESTHETICS
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441102867
قيمت اوليه: 88 GBP
قيمت فروش: 74 GBP
The Philosophy of Theatre, Drama and Acting
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783486229
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Disclosing the World: On the Phenomenology of Language (MIT Press)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780262033916
قيمت اوليه: 43 USD
قيمت فروش: 38 USD
Showing Off!: A Philosophy of Image
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472526625
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Why Only Art Can Save Us: Aesthetics and the Absence of Emergency
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231183482
قيمت اوليه: 60 USD
قيمت فروش: 54 USD
The Visibility of the Image: History and Perspectives of Formal Aesthetics
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474232647
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
The Composition of Movements to Come: Aesthetics and Cultural Labour After the Avant-Garde (New Politics of Autonomy)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783481736
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
The Aesthetics of Food: The Philosophical Debate About What We Eat and Drink
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783487431
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Reparative Aesthetics: Witnessing in Contemporary Art Photography
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472529862
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
PHILOSOPHY AND THE BOOK
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781441150097
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
12