شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
13 رکورد یافت شد
حالت نمایش
MINDFUL AESTHETICS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781441102867
قيمت اوليه: 4,593,926 IRR
قيمت فروش: 4,134,533 IRR
Interventions in Contemporary Thought: History, Politics, Aesthetics
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474405355
قيمت اوليه: 3,750,000 IRR
قيمت فروش: 3,375,000 IRR
A Critical History of Modern Aesthetics (Routledge Library Editions: Aesthetics) (Volume 2)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138668867
قيمت اوليه: 4,500,000 IRR
قيمت فروش: 4,050,000 IRR
Eco-Aesthetics: Art, Literature and Architecture in a Period of Climate Change (Radical Aesthetics - Radical Art)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472529404
قيمت اوليه: 1,144,000 IRR
قيمت فروش: 1,029,600 IRR
Reparative Aesthetics: Witnessing in Contemporary Art Photography
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472529862
قيمت اوليه: 850,000 IRR
قيمت فروش: 765,000 IRR
Beauty and the End of Art: Wittgenstein, Plurality and Perception
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474255752
قيمت اوليه: 4,335,000 IRR
قيمت فروش: 3,901,500 IRR
Showing Off!: A Philosophy of Image
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472526625
قيمت اوليه: 1,144,000 IRR
قيمت فروش: 1,029,600 IRR
The Visibility of the Image: History and Perspectives of Formal Aesthetics
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474232647
قيمت اوليه: 4,250,000 IRR
قيمت فروش: 3,825,000 IRR
Conversations on Art and Aesthetics
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780199686100
قيمت اوليه: 1,530,000 IRR
قيمت فروش: 1,377,000 IRR
The Composition of Movements to Come: Aesthetics and Cultural Labour After the Avant-Garde (New Politics of Autonomy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783481736
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
The Aesthetics and Ethics of Copying
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474254519
قيمت اوليه: 3,570,000 IRR
قيمت فروش: 3,213,000 IRR
Disclosing the World: On the Phenomenology of Language (MIT Press)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780262033916
قيمت اوليه: 1,720,000 IRR
قيمت فروش: 1,548,000 IRR
12