شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
18 رکورد یافت شد
حالت نمایش
STAYING SAFE AT SCHOOL, SECOND EDITION
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781439858288
قيمت اوليه: 1,299,500 IRR
قيمت فروش: 390,000 IRR
RISK MANAGEMENT AND CORPORATE GOVERNANCE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849803953
قيمت اوليه: 3,400,000 IRR
قيمت فروش: 1,020,000 IRR
The Legal Risk Management Handbook: An International Guide to Protect Your Business from Legal Loss
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780749477974
قيمت اوليه: 2,250,000 IRR
قيمت فروش: 2,025,000 IRR
RISK MANAGEMENT & CORPORATE GOVERN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415879705
قيمت اوليه: 5,024,445 IRR
قيمت فروش: 3,015,000 IRR
Cyber Security Management: A Governance, Risk and Compliance Framework
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781472432094
قيمت اوليه: 4,345,000 IRR
قيمت فروش: 3,910,500 IRR
Fast Growing Firms in a Slow Growth Economy: Institutional Conditions for Innovation
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781785367106
قيمت اوليه: 4,750,000 IRR
قيمت فروش: 4,275,000 IRR
RISK MANAGEMENT IN POST-TRUST SOCIETIES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781844077021
قيمت اوليه: 1,120,000 IRR
قيمت فروش: 336,000 IRR
Strategic Management for the Plastics Industry: Dealing with Globalization and Sustainability, Second Edition
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781466505865
قيمت اوليه: 4,752,000 IRR
قيمت فروش: 4,276,800 IRR
HANDBOOK OF RESEARCH ON STRATEGY PROCESS (ELGAR ORIGINAL REFERENCE)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780857933324
قيمت اوليه: 2,228,889 IRR
قيمت فروش: 669,000 IRR
INVESTING WITH CONFIDENCE : UNDERSTANDING POLITICAL RISK MANAGEMENT IN THE 21ST CENTURY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780821378939
قيمت اوليه: 1,400,000 IRR
قيمت فروش: 420,000 IRR
SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT: THE TOTAL EXPERIENCE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781781006221
قيمت اوليه: 2,563,872 IRR
قيمت فروش: 1,538,000 IRR
Disaster and Crisis Management: Public Management Perspectives
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138935167
قيمت اوليه: 4,940,000 IRR
قيمت فروش: 4,446,000 IRR
12