شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
24 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Events Project Management
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138832664
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
SIX FIGURE MANAGEMENT METHOD: HOW TO GROW YOUR BUSINESS WITH THE ONLY 6 KPIS YOU'LL EVER NEED
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749469078
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
Successful Project Sponsorship: A Time-Saver for the Busy Executive
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749474249
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Further Advances in Project Management: Guided Exploration in Unfamiliar Landscapes
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138206656
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
CULTURE IN INTERNATIONAL CONSTRUCTI
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415472753
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
Software Configuration Management Handbook
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781608078431
قيمت اوليه: 82 GBP
قيمت فروش: 65 GBP
Lean Basics for R&D: Lean-Driven Innovation: Powering Product Development at The Goodyear Tire & Rubber Company
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781482259681
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
COSMIC FUNCTION POINTS, THEORY & AD
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439844861
قيمت اوليه: 49 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
CONFIGURATION MANAGEMENT : IMPLEMENTATION, PRINCIPLES, AND APPLICATIONS FOR MANUFACTURING INDUSTRIES
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781420075120
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 13 GBP
Project Management for Engineering, Business and Technology
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138937345
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 44 GBP
The Rules of Project Risk Management: Implementation Guidelines for Major Projects
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781472411952
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
PROJECT EXECUTION, PRCTL APPRCH IND
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781439838631
قيمت اوليه: 53 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
12