شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
65 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Is Entrepreneurship Dead?: The Truth About Startups in America
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780300212112
قيمت اوليه: 30 USD
قيمت فروش: 24 USD
Starting a Business From Home: Your Guide to Planning Your Home Start-up, Reaching a Market and Creating a Profit (Business Success)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749480844
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Research Handbook on Entrepreneurial Opportunities: Reopening the Debate (Research Handbooks in Business and Management series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783475438
قيمت اوليه: 130 GBP
قيمت فروش: 104 GBP
How to Prepare a Business Plan: Your Guide to Creating an Excellent Strategy, Forecasting Your Finances and Producing a Persuasive Plan (Business Suc
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749481100
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Starting a Successful Business: Your Guide to Setting Up Your Dream Start-up, Controlling its Finances and Managing its Operations (Business Success)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780749480868
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Research Handbook on Entrepreneurial Teams: Theory and Practice (Research Handbooks in Business and Management series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784713195
قيمت اوليه: 120 GBP
قيمت فروش: 96 GBP
Universities and the Entrepreneurial Ecosystem
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786432780
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
Public Policy, Productive and Unproductive Entrepreneurship: The Impact of Public Policy on Entrepreneurial Outcomes (New Thinking in Political Econo
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781781005804
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
Exploring the Entrepreneurial Society: Institutions, Behaviors and Outcomes
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783472659
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
Family Entrepreneurship in Emerging Markets
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138058231
قيمت اوليه: 45 GBP
قيمت فروش: 36 GBP
The Emergence of Entrepreneurial Behaviour: Intention, Education and Orientation (European Research in Entrepreneurship series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786434425
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Financing Nonprofits and Other Social Enterprises: A Benefits Approach
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783478279
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP