شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
17 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Examining Young Learners: Research and Practice in Assessing the English of School-age Learners: The Cambridge Approach to Assessing Young Learners o
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781316638200
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
Between the Lines: Actively Engaging Readers in the English Classroom
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781475829143
قيمت اوليه: 33 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
ADVANCED JAPANESE: COMMUNICATION IN CONTEXT
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415777087
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
Teaching and Learning Chinese in Higher Education: Theoretical and Practical Issues (Routledge Chinese Language Pedagogy)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138697676
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
THE ROUTLEDGE COURSE IN BUSINESS CHINESE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415668033
قيمت اوليه: 44 GBP
قيمت فروش: 26 GBP
FREQUENCY DICTIONARY ARABIC
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415444347
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Language Learning and the Brain: Lexical Processing in Second Language Acquisition
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107158450
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
ROUTLEDGE INTRODUCTORY PERSIAN COURSE: FARSI SHIRIN AST,THE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415561013
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
Translation and Own-language Activities
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107645783
قيمت اوليه: 36 USD
قيمت فروش: 29 USD
Basic German: A Grammar and Workbook
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138788268
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
DEVELOPING WRITING SKILLS IN ITALIAN
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415432610
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
German Grammar Made Easy (German Edition)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138120525
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
12