شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
9 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Copyright and E-learning: A Guide for Practitioners
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781783300600
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
Copyright for Archivists and Records Managers
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781856049290
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 49 GBP
Copyright and International Negotiations: An Engine of Free Expression in China? (Cambridge Intellectual Property and Information Law)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107163454
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
(Re)structuring Copyright: A Comprehensive Path to International Copyright Reform (Elgar Monographs in Intellectual Property Law series)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785369490
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Copyright: Interpreting the Law for Libraries, Archives and Information Services
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781856049702
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 49 GBP
Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions (Cambridge Intellectual Property and Information Law)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107132375
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Harmonising Copyright Law and Dealing With Dissonance: A Framework for Convergence of US and EU Law
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782544180
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
Cross-border Copyright Licensing: Law and Practice (Elgar Intellectual Property Law and Practice)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784718503
قيمت اوليه: 165 GBP
قيمت فروش: 132 GBP
Negotiating Cultural Rights: Issues at Stake, Challenges and Recommendations
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786435415
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
1