شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
20 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Learning Communities in Educational Partnerships: Action Research as Transformation
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474243575
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
Research Methods for Pedagogy (Bloomsbury Research Methods for Education)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474242813
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
EDUCATION RESEARCH ON TRIAL POLICY REFORM AND THE CALL FOR SCIENTIFIC RIGOR
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415989893
قيمت اوليه: 26 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
Research Methods and Statistics
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108444712
قيمت اوليه: 60 GBP
قيمت فروش: 48 GBP
DOING RESEARCH/READING RESEARCH
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415376020
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
RETHINKING THE CASE STUDY IN INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT RESEARCH
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780857933331
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Disrupting Boundaries in Education and Research
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108415668
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
RESEARCHING PRIMARY EDUCATION: METHODS AND ISSUES
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415567527
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
METACOGNITION IN YOUNG CHILDREN
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415463584
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 7 GBP
Place-Based Methods for Researching Schools (Bloomsbury Research Methods for Education)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474242882
قيمت اوليه: 22 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
TACKLING WICKED PROBLEMS
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781844079254
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 10 GBP
HANDBOOK OF RESEARCH ON NEW LITERACIES
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780805856521
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 19 GBP
12