شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
50 رکورد یافت شد
حالت نمایش
State and Trade: Authority and Exchange in a Global Age
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781786430137
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Settlements at the Edge: Remote Human Settlements in Developed Nations (New Horizons in Regional Science series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781784711955
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP
Handbook of the International Political Economy of Production (Handbooks of Research on International Political Economy series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783470204
قيمت اوليه: 185 GBP
قيمت فروش: 148 GBP
State Capacity and Economic Development: Present and Past (Elements in Political Economy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781108439541
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
The Political Economy of Wto Implementation and China's Approach to Litigation in the Wto
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783473847
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 64 GBP
Neither Free Trade Nor Protection: A Critical Political Economy of Trade Theory and Practice
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783471928
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
The Political Economy of Public Debt: Three Centuries of Theory and Evidence (New Thinking in Political Economy series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781785363375
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Greed, Corruption, and the Modern State: Essays in Political Economy
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781784714697
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
The Political Economy of U.S. Monetary Policy: How the Federal Reserve Gained Control and Uses It
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138909311
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Handbook of the International Political Economy of Agriculture and Food (Handbooks of Research on International Political Economy series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781786434975
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 30 GBP
Handbook on the Economics of Foreign Aid
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783474578
قيمت اوليه: 210 GBP
قيمت فروش: 168 GBP
Politics As a Peculiar Business: Insights from a Theory of Entangled Political Economy (New Thinking in Political Economy series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781785365478
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP