شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
13 رکورد یافت شد
حالت نمایش
An Introduction to Macroeconomics: A Heterodox Approach to Economic Analysis
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781782549376
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
CURRENCY UNION AND EXCHANGE RATE ISSUES : LESSONS FOR T
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848448575
قيمت اوليه: 59 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Non-profit Organizations and the Intellectual Commons
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781781001578
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 45 GBP
WORLD BANK EAST ASIA AND PACIFIC ECONOMIC UPDATE 2010,
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821384954
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 10 USD
POSTCRISIS GROWTH AND DEVELOPMENT : A DEVELOPMENT AGEND
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821385180
قيمت اوليه: 39 USD
قيمت فروش: 11 USD
Principles of Macroeconomics: Activist vs Austerity Policies
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780765636119
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
WORLD BANK SOUTH ASIA ECONOMIC UPDATE 2010 : MOVING UP,
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821383889
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 10 USD
GEOGRAPHY, STRUCTURAL CHANGE AND ECONOMIC DEVELOPMENT: THEORY AND EMPIRICS
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781848442290
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
Preparing for the Next Financial Crisis: Policies, Tools and Models
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107185593
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
LITTLE DATA BOOK ON EXTERNAL DEBT 2010, THE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821382462
قيمت اوليه: 15 USD
قيمت فروش: 4 USD
GLOBAL DEVELOPMENT FINANCE 2010 : EXTERNAL DEBT OF DEVE
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780821382295
قيمت اوليه: 75 USD
قيمت فروش: 22 USD
Labor, Credit, and Goods Markets: The Macroeconomics of Search and Unemployment (MIT Press)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780262036450
قيمت اوليه: 75 USD
قيمت فروش: 67 USD
12