شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
155 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004367883
قيمت اوليه: 108 EUR
قيمت فروش: 91 EUR
Men of Order: Authoritarian Modernization Under Atatürk and Reza Shah
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784537067
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
The Jews of Iran: Chapters in Their History and Cultural Heritage
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781568593081
قيمت اوليه: 35 USD
قيمت فروش: 29 USD
Iran's Strategic Thinking: The Evolution of Iran's Foreign Policy, 1979-2017
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783959940382
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
Persian Religion in the Achaemenid Period / La Religion Perse a L'epoque Achemenide
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783447106474
قيمت اوليه: 98 EUR
قيمت فروش: 83 EUR
The Shah's Iran_Rise and Fall: Conversations with an Insider
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784536329
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Illuminationist Texts and Textual Studies: Essays in Memory of Hossein Ziai (Iran Studies) (English and Persian Edition)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004356580
قيمت اوليه: 121 EUR
قيمت فروش: 102 EUR
Psychonationalism: Global Thought, Iranian Imaginations (The Global Middle East)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108435703
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
(M)Theology of Discontent: The Ideological Foundation of the Islamic Revolution in Iran (The Macat Library)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781912127993
قيمت اوليه: 6 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
Losing an Enemy: Obama, Iran, and the Triumph of Diplomacy
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780300218169
قيمت اوليه: 32 USD
قيمت فروش: 26 USD
Sasanian Persia: Between Rome and the Steppes of Eurasia (Edinburgh Studies in Ancient Persia)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474401012
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Routledge Library Editions: Persia
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138054820
قيمت اوليه: 395 GBP
قيمت فروش: 316 GBP