شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
69 رکورد یافت شد
حالت نمایش
MENTAL HEALTH AND CRIME
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781904385608
قيمت اوليه: 4,000,000 IRR
قيمت فروش: 1,200,000 IRR
PRACTICAL METHODS FOR LEGAL INVESTI
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781439844847
قيمت اوليه: 2,899,500 IRR
قيمت فروش: 870,000 IRR
RESEARCH METHODS FOR CRIMINAL JUSTICE AND CRIMINOLOGY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780495813736
قيمت اوليه: 2,749,500 IRR
قيمت فروش: 825,000 IRR
OFFENDERS OR CITIZENS?
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781843925293
قيمت اوليه: 1,499,500 IRR
قيمت فروش: 450,000 IRR
EMOTIONS, CRIME AND JUSTICE (OٌATI INTERNATIONAL SERIES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781849461610
قيمت اوليه: 2,500,000 IRR
قيمت فروش: 750,000 IRR
SENSE AND NONSENSE ABOUT CRIME, DRUGS, AND COMMUNITIES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780495812685
قيمت اوليه: 1,949,500 IRR
قيمت فروش: 585,000 IRR
EVIDENCE LAWCARDS 2012-2013
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415683388
قيمت اوليه: 633,967 IRR
قيمت فروش: 380,000 IRR
PATTERNS, PREVENTION AND GEOMETRY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415685870
قيمت اوليه: 5,024,445 IRR
قيمت فروش: 3,015,000 IRR
INTELLIGENCE INTELLIGENCE ANALYSIS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781843927396
قيمت اوليه: 1,449,500 IRR
قيمت فروش: 435,000 IRR
EYES EVERYWHERE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415696555
قيمت اوليه: 1,797,562 IRR
قيمت فروش: 1,079,000 IRR
CORRECTIONAL ADMINISTRATION AND CHA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781439803929
قيمت اوليه: 2,899,500 IRR
قيمت فروش: 870,000 IRR
THE APPLICATION OF ISLAMIC CRIMINAL LAW IN PAKISTAN: SHARIA IN PRACTICE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004172258
قيمت اوليه: 6,080,000 IRR
قيمت فروش: 1,824,000 IRR