شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
69 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Drug Control and Human Rights in International Law
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107171176
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
Smarter Crime Control: A Guide to a Safer Future for Citizens, Communities, and Politicians
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781538106921
قيمت اوليه: 18 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
The Future of Crime and Punishment: Smart Policies for Reducing Crime and Saving Money
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442264816
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Reconceptualizing Critical Victimology: Interventions and Possibilities
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498510288
قيمت اوليه: 32 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Business Theft and Fraud: Detection and Prevention
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781498742436
قيمت اوليه: 50 GBP
قيمت فروش: 40 GBP
Innovations and Advancements in Sex Offender Research
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138822108
قيمت اوليه: 95 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
Revisiting the Law and Governance of Trafficking, Forced Labor and Modern Slavery (Cambridge Studies in Law and Society)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107160545
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
Conservative Criminology: A Call to Restore Balance to the Social Sciences
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780323357012
قيمت اوليه: 37 GBP
قيمت فروش: 29 GBP
Global Human Trafficking: Critical Issues and Contexts (Global Issues in Crime and Justice)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780415711104
قيمت اوليه: 34 GBP
قيمت فروش: 27 GBP
Victimology
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138690295
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
Comparing the Democratic Governance of Police Intelligence: New Models of Participation and Expertise in the United States and Europe
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781785361029
قيمت اوليه: 70 GBP
قيمت فروش: 56 GBP
Sexual Deviance and Society: A sociological examination
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138819078
قيمت اوليه: 43 GBP
قيمت فروش: 34 GBP