شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
111 رکورد یافت شد
حالت نمایش
POLITICAL PSYCHOLOGY OF WAR RAP, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415671170
قيمت اوليه: 5,024,445 IRR
قيمت فروش: 3,015,000 IRR
PEACE OPERATIONS AND INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE BUILDING PEACE AFTER MASS ATROCITIES
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415444590
قيمت اوليه: 3,895,652 IRR
قيمت فروش: 1,169,000 IRR
Routledge Handbook of Research Methods in Military Studies (Routledge Handbooks)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415635332
قيمت اوليه: 8,690,000 IRR
قيمت فروش: 7,821,000 IRR
TERRORISM AND HOMELAND SECURITY
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780495913689
قيمت اوليه: 1,799,500 IRR
قيمت فروش: 540,000 IRR
PARTLY CLOUDY (PROFESSIONAL INTELLIGENCE EDUCATION)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780810867581
قيمت اوليه: 1,385,714 IRR
قيمت فروش: 416,000 IRR
America's Search for Security : The Triumph of Idealism and the Return of Realism
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442225633
قيمت اوليه: 1,300,000 IRR
قيمت فروش: 1,170,000 IRR
SCORCHED EARTH, BLACK SNOW: THE FIRST YEAR OF THE KOREA
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781845136192
قيمت اوليه: 1,250,000 IRR
قيمت فروش: 375,000 IRR
World War I and Propaganda (History of Warfare)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004264564
قيمت اوليه: 6,030,000 IRR
قيمت فروش: 5,427,000 IRR
The New Era in U.S. National Security: An Introduction to Emerging Threats and Challenges
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442224117
قيمت اوليه: 1,210,000 IRR
قيمت فروش: 1,089,000 IRR
THE ORIGINS OF AIR WAR: DEVELOPMENT OF MILITARY AIR STRATEGY IN WORLD WAR I
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781845118099
قيمت اوليه: 3,041,860 IRR
قيمت فروش: 913,000 IRR
Strategic Studies: A Reader
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415661126
قيمت اوليه: 2,132,000 IRR
قيمت فروش: 1,918,800 IRR
ATOMIC BOMBAY:LIVING WITH THE RADIANCE OF A THOUSAND SUNS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415655934
قيمت اوليه: 4,750,000 IRR
قيمت فروش: 2,850,000 IRR