شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
196 رکورد یافت شد
حالت نمایش
ATHLETICS CHALLENGES MORGAN
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415584425
قيمت اوليه: 1,649,500 IRR
قيمت فروش: 495,000 IRR
CHELTENHAM FESTIVAL: A CENTENARY HISTORY. BY ROBIN OAKL
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781845136369
قيمت اوليه: 1,000,000 IRR
قيمت فروش: 300,000 IRR
Football and Migration: Perspectives, Places, Players (Routledge Research in Sport, Culture and Society)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415739788
قيمت اوليه: 5,225,000 IRR
قيمت فروش: 4,702,500 IRR
PRODUCTION OF EUROPE - MANZENRE, THE
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415551069
قيمت اوليه: 5,024,445 IRR
قيمت فروش: 3,015,000 IRR
SPORT AND GLOBAL SOCIAL MOVEMENTS
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781780934143
قيمت اوليه: 3,654,000 IRR
قيمت فروش: 3,288,600 IRR
The Olympic Games: Meeting New Global Challenges (Sport in the Global Society - Contemporary Perspectives)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415741767
قيمت اوليه: 5,225,000 IRR
قيمت فروش: 4,702,500 IRR
INCLUSION & EXCLUSION THROUGH YOUTH
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415578035
قيمت اوليه: 5,024,445 IRR
قيمت فروش: 3,015,000 IRR
Sport Funding and Finance: Second edition (Sport Management Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415839846
قيمت اوليه: 2,184,000 IRR
قيمت فروش: 1,965,600 IRR
Introduction to Sport Marketing: Second edition (Sport Management Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138022966
قيمت اوليه: 2,184,000 IRR
قيمت فروش: 1,965,600 IRR
RACE, ETHNICITY AND FOOTBALL
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780415882057
قيمت اوليه: 4,250,000 IRR
قيمت فروش: 1,275,000 IRR
Handbook on the Economics of Women in Sports
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781782545057
قيمت اوليه: 2,200,000 IRR
قيمت فروش: 1,320,000 IRR
Practical Sports Coaching
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781444176704
قيمت اوليه: 2,184,000 IRR
قيمت فروش: 1,965,600 IRR