شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
283 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Nation Building: Why Some Countries Come Together While Others Fall Apart (Princeton Studies in Global and Comparative Sociology)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780691177380
قيمت اوليه: 40 USD
قيمت فروش: 36 USD
Politics of Desecularization: Law and the Minority Question in Pakistan (Cambridge Studies in Social Theory, Religion and Politics)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107140035
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
The Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject (The Macat Library)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781912128549
قيمت اوليه: 6 GBP
قيمت فروش: 4 GBP
Is Political Philosophy Impossible?: Thoughts and Behaviour in Normative Political Theory (Contemporary Political Theory)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107450523
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
States in the Developing World
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781316610978
قيمت اوليه: 23 GBP
قيمت فروش: 18 GBP
The Politics of Secularism: Religion, Diversity, and Institutional Change in France and Turkey (Religion, Culture, and Public Life)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780231181808
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 58 USD
On Good and Evil and the Grey Zone
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474428002
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
The Non-Jewish Jew
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781786630827
قيمت اوليه: 10 GBP
قيمت فروش: 8 GBP
People Power: Fighting for Peace from the First World War to the Present
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780500519158
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 22 GBP
Political Theology: Demystifying the Universal (Encounters in Law and Philosophy)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9780748697779
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Social Movements and Civil War: When Protests for Democratization Fail (Routledge Studies in Civil Wars and Intra-State Conflict)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781138224186
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 23 GBP
The Challenge of Pluralism: Church and State in Six Democracies
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781442250437
قيمت اوليه: 24 GBP
قيمت فروش: 19 GBP