شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
513 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Caliphate Redefined: The Mystical Turn in Ottoman Political Thought
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780691174808
قيمت اوليه: 40 USD
قيمت فروش: 36 USD
Policy-making in the GCC: State, Citizens and Institutions (Library of Modern Middle East Studies)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781784538842
قيمت اوليه: 64 GBP
قيمت فروش: 51 GBP
Recognition As Key for Reconciliation: Israel, Palestine, and Beyond (Social, Economic and Political Studies of the Middle East and Asia)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004345614
قيمت اوليه: 94 EUR
قيمت فروش: 79 EUR
Democratisation in the Maghreb
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474432153
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Political Change in the Middle East and North Africa: After the Arab Spring
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474415309
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107177161
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Higher Education Investment in the Arab States of the Gulf: Strategies for Excellence and Diversity
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9783959940122
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Realism and Democracy: American Foreign Policy after the Arab Spring
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781108415620
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Somali, Muslim, British: Striving in Securitized Britain (LSE Monographs on Social Anthropology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781350027718
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Identifying with Nationality: Europeans, Ottomans, and Egyptians in Alexandria
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780231177627
قيمت اوليه: 65 USD
قيمت فروش: 58 USD
Reassessing Order and Disorder in the Middle East: Regional Imbalance or Disintegration?
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442264892
قيمت اوليه: 55 GBP
قيمت فروش: 44 GBP
The Balfour Declaration: Empire, the Mandate and Resistance in Palestine
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781786632470
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 14 GBP