شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
202 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Etymology and the Invention of English in Early Modern Literature
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107614550
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
Arabic Literature for the Classroom: Teaching Methods, Theories, Themes and Texts
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138211971
قيمت اوليه: 35 GBP
قيمت فروش: 28 GBP
Crime and Punishment (Oxford World's Classics Hardback Collection)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780198709701
قيمت اوليه: 17 GBP
قيمت فروش: 14 GBP
Hikayat Abi al-Qasim: A Literary Banquet (Edinburgh Studies in Classical Arabic Literature)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474426381
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 17 GBP
Women and Shakespeare in the Eighteenth Century
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781107694002
قيمت اوليه: 20 GBP
قيمت فروش: 16 GBP
2: Counsel for Kings: Wisdom and Politics in Tenth-Century Iran: Volume II: The Nasihat al-muluk of Pseudo-Mawardi: Texts, Sources and Authorities ..
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474426428
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 25 GBP
Modern Arabic Literature: A Theoretical Framework
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474420518
قيمت اوليه: 90 GBP
قيمت فروش: 76 GBP
The Proletarian Answer to the Modernist Question
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474415828
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 63 GBP
Art and Adaptability: Consciousness and Cognitive Culture (Consciousness, Literature and the Arts)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004354524
قيمت اوليه: 110 EUR
قيمت فروش: 93 EUR
Sheikh Ahmadu Bamba: Selected Poems (Islamic Literatures: Texts and Studies)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004339187
قيمت اوليه: 88 EUR
قيمت فروش: 74 EUR
Explorations of Consciousness in Contemporary Fiction, (Consciousness, Literature and the Arts)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004347830
قيمت اوليه: 127 EUR
قيمت فروش: 107 EUR
The Literature of Reconstruction: Authentic Fiction in the New Millennium
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781501330728
قيمت اوليه: 29 GBP
قيمت فروش: 24 GBP