شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
654 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Encyclopaedia of Islam - Three 2018-2
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004356634
قيمت اوليه: 109 EUR
قيمت فروش: 92 EUR
Islam (Religious Studies in Contemporary China Collection)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004174542
قيمت اوليه: 160 EUR
قيمت فروش: 136 EUR
Islamic Politics, Muslim States, and Counterterrorism Tensions
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781107143227
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
Modern Islamic Authority and Social Change, Volume 1: Evolving Debates in Muslim Majority Countries
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474433228
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
Islam and Britain: Muslim Mission in an Age of Empire
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474271738
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 72 GBP
Islamic Thought in China: Sino-Muslim Intellectual Evolution from the 17th to the 21st Century
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474426459
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Modern Islamic Authority and Social Change, Volume 2: Evolving Debates in the West
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474433266
قيمت اوليه: 80 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires: Legacy, Challenges and Change (Muslim Minorities)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9789004352322
قيمت اوليه: 119 EUR
قيمت فروش: 101 EUR
Islamic Wealth Management: Theory and Practice (Foundations of Islamic Finance Series)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781786439383
قيمت اوليه: 110 GBP
قيمت فروش: 88 GBP
Muslims in Eastern Europe (The New Edinburgh Islamic Surveys)
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474415798
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Islamic Modernities in Southeast Asia: Exploring Indonesian Popular and Visual Culture (Asian Cultural Studies: Transnational and Dialogic Approaches
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781783486991
قيمت اوليه: 85 GBP
قيمت فروش: 68 GBP
Islamisation: Comparative Perspectives from History
نمايشگاه: فـروشگـاه
شابک: 9781474417129
قيمت اوليه: 150 GBP
قيمت فروش: 127 GBP