شركت انتشارات ويژه نشر

تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهى، كوچه هواپيمايى شماره 1

كد پستى: 86411-15996

صندوق پستى: 1779-15815

تلفن: 91 00 91 88 (021)

دورنگار: 88910430 (021)

info@vijehnashr.com

www.vijehnashr.com

جستجوی سریع کتاب
جستجوی پیشرفته کتاب
• لطفا نام نمایشگاه را انتخاب نمایید
• علامت در کنار کتابها، به معناي امکان فروش اينترنتي آنها مي باشد. براي خريد به صورت آنلاين بر روي اين علامت کليک نماييد.
• علامت در کنار کتابها، به معناي کتاب جديد مي باشد.
انتخاب زبان کتابها:
نام نمایشگاه:
نام کتاب:
نویسنده:
شابک (ISBN):
موضوع:
35 رکورد یافت شد
حالت نمایش
Charles Masson and the Buddhist Sites of Afghanistan: Explorations, Excavations, Collections 1832-1835 (British Museum Research Publication)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9780861592159
قيمت اوليه: 40 GBP
قيمت فروش: 34 GBP
The Anthropology of Religion, Magic, and Witchcraft
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138692527
قيمت اوليه: 66 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
Ethics in the Anthropology of Business: Explorations in Theory, Practice, and Pedagogy (Anthropology & Business)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781629585277
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Gender in Cross-Cultural Perspective
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138216648
قيمت اوليه: 75 GBP
قيمت فروش: 60 GBP
Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442268883
قيمت اوليه: 53 GBP
قيمت فروش: 42 GBP
An Anthropological Lifetime in Japan: The Writings of Joy Hendry
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9789004302860
قيمت اوليه: 240 EUR
قيمت فروش: 204 EUR
Stone Age Economics (Routledge Classics)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138702615
قيمت اوليه: 15 GBP
قيمت فروش: 12 GBP
Culture and the Individual: Theory and Method of Cultural Consonance (Key Questions in Anthropology)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781629585192
قيمت اوليه: 30 GBP
قيمت فروش: 24 GBP
Ancient Aesthetics
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781138902428
قيمت اوليه: 27 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Using Anthropology in the World: A Guide to Becoming an Anthropologist Practitioner
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781611329506
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 20 GBP
Cold War Legacies: Systems, Theory, Aesthetics (Technicities)
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781474432245
قيمت اوليه: 25 GBP
قيمت فروش: 21 GBP
Anthropological Theory: An Introductory History
نمايشگاه: سی و یکمین نمایشگاه بیـن المللی کتـاب
شابک: 9781442257023
قيمت اوليه: 65 GBP
قيمت فروش: 52 GBP
123